Sunday, March 25, 2012

Att göra söndag

Eller när det nu blir gjort:

- Så sallad i kallbänken
- Så sommarblommor: kryddtagetes, violverbena, anisisop (ska byta ut i trekanten), blå bolltistel, rosenskära
- Klippa nervissnat i raqbatterna så att det kan förmultna
- Rensa nya landet på ogräs
- Klippa
- Gödsla trädgårdslanden
- Kolla efter sniglar
- Lyfta ur så mycket som möjligt av trädgårdskomposten, så att den vi använder nu kan användas till eftermogning av kompost, så vi verkligen får kompostjord till nästa år. Det är galet att köpa kogödsel varje år.
- Gödsla perennrabatterna samt rensa ogräs där.
- Gräva upp svartvinbärsbuskarna. Vad ska vi ha istället?

No comments: